Kino MOK polecakino/repertuar

Kup bilet online

Wydarzenia i koncerty

 • WAŻNE

  WAŻNE

  Nowy serwis MOK
  Wersja testowa
  W razie znalezienia błędu poinformuj nas pod adresem:

  promocja@mokmiedzyrzecz.pl

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30

REGULAMIN STRONY
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin strony www.mokmiedzyrzecz.pl (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania ze strony www.mokmiedzyrzecz.pl (dalej "Strona") oraz prawa i obowiązki właściciela oraz użytkownika strony..
2. Właścicielem i administratorem strony www.mokmiedzyrzecz.pl jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury, ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz, samorządowa instytucja kultury, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Międzyrzecz pod numerem 3.
3. Serwis służy do informowania o podejmowanych działaniach kulturalnych, promowania wydarzeń, sprzedaży biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne kabarety i inne wydarzenia kulturalne.
4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 4, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
6. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty
internetowej, na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


§ 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
3. Właściciel udziela wiążących informacji lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Właściciela.
7. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

§ 3 PRAWA AUTORSKIE

1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
2. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 4 WSKAZÓWKI TECHNICZNE

1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
3. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”.

§ 5 OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Strony Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Strony.
2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Międzyrzecki Ośrodek
Kultury, ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz, samorządowa instytucja
kultury, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury
Gminy Międzyrzecz pod numerem 3.
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania
danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
5. Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w § 1 ust. 2 lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.


§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez
konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się
obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z
nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności
przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji Strony.

 

 

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 19/2018 z dnia 16.03.2018 r.
Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

 1. Organizatorem akcji „Szczęśliwy fotel/Happy seat" jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
 2. Akcja obejmuje wybrane seanse filmowe dla dzieci i dorosłych organizowane w kinie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w akcji „Szczęśliwy fotel/Happy seat" jest zakup biletu do kina na seans, odbywający się w dzień objęty akcją.
 4. Miejsca na sali kinowej, pod którymi są ukryte niespodzianki, zostały wylosowane z góry przez pracowników Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
 5. W przypadku, kiedy na danym seansie nikt nie zajął „Szczęśliwego fotela", niespodzianka przechodzi na kolejny seans.
 6. Sponsorami niespodzianek są firmy działające na terenie Gminy Międzyrzecz, które dobrowolnie darowały upominki na rzez Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury oraz Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
 7. Odbiór nagrody następuje w kasie kina po seansie objętym akcją oraz po podpisaniu protokołu odbioru nagrody, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 8. Życzymy powodzenia i miłej zabawy!

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego www.mokmiedzyrzecz.pl przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej zamieszczonej Polityce Prywatności.
Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz.883 z późn. zm.).

Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer MOK na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy wybrać z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, która jest używana i postępować zgodnie z instrukcjami producenta:
• Internet Explorer - http://support.microsoft.com/
• Chrome - http://support.google.com/chrome/
• Safari - http://support.apple.com/
• Firefox - http://support.mozilla.org/pl/
• Opera - http://help.opera.com/Windows/
Urządzenia mobilne:
• Android - http://support.google.com/chrome/
• Safari - http://support.apple.com/
• Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/
• Blackberry - http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/

Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony
i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę MOK. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu, jak
i tych, które umieszczają linki do serwisu.

Międzyrzecki Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, zmodyfikowanej i poprawionej na stronie www.

 

ARTYSTYCZNE FORMY RUCHU

Instruktor: Bożenna Liberska
sala kameralna
Poniedziałek 16:45-18:45
Czwartek 16:30-18:30

STUDIO TAŃCA GOLD

Instruktor: Wioletta Robak-Gabarkiewicz
Poniedziałek - scena w sali kinowo-widowiskowej
15:50 - 16:30 gr. VI
16:30 – 17:10 gr. V
17:10 – 17:50 gr. IV
17:50 – 18:40 gr. III
18:40 - 19:40 gr. II
19:40 – 20:50 gr. I
Piątek – sala kameralna
15:50 - 16:30 gr. VI
16:30 – 17:10 gr. V
17:10 – 17:50 gr. IV
17:50 – 18:40 gr. III
18:40 - 19:40 gr. II
19:40 – 20:50 gr. I

TANIEC TOWARZYSKI

Instruktor: Grzegorz Depta
Wtorek – sala kameralna
15:30 – 17:00 Gr. turniejowa
17:00 – 18:30 Kurs tańca - dla młodzieży i dorosłych
18:30 – 20:00 Senior Hobby 1 i 2
20:00 – 21:30 Senior Hobby – pary zawansowane

Instruktor: Piotr Soja
Środa – sala kameralna
16:35 –17:20 Practice gr. dziecięca zaawansowana
17:20 - 18:20 Practice gr. turniejowa
Sobota – sala kameralna
10:00 – 11:30 Gr. turniejowa
11:30 - 12:15 Nowy nabór – grupa dziecięca
12:20 - 13:30 Gr. dziecięce zeszłoroczne

DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA

Instruktor: Dorota-Ruta Zdanowicz
pracownia plastyczna
Środa 16:30-18:00 I grupa
Czwartek 16:30-18:00 II grupa

SEKCJA PLASTYCZNA DLA DOROSŁYCH

Instruktor: Dorota-Ruta Zdanowicz
Wtorek – pracownia plastyczna
14:30-16:30

SEKCJA PLASTYCZNA DLA MŁODZIEŻY

Instruktor: Hubert Winnik
Czwartek – pracownia plastyczna
16:30-18:30

SEKCJA TEATRALNA

Instruktor: Izabela Spławska
Wtorek – scena w sali kinowo-widowiskowej
16:00-17:30 Gr. dziecięca
17:30-19:00 Gr. młodzieżowa
19:00-20:30 Gr. dorosłych

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

Instruktor: Filip Pielesiak
Wtorek
17:00-20:00 Zajęcia dla młodzieży i dorosłych

Chór Dziecięcy PICCOLO

Instruktor: Ewa Witkowska
Czwartek – sala konferencyjna
15:45-16:45 Gr. młodsza
16:45-17:45 Gr. starsza

MIĘDZYRZECKI CHÓR KAMERALNY

Instruktor: Paulina Staniec
Środa – sala konferencyjna
18:00-19:30 Zajęcia dla młodzieży i dorosłych

SEKCJA SZACHOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Instruktor: Paweł Gąbka
Poniedziałek – sala lektoratów
16:00-17:30 Gr. początkująca
17:30-19:00 Gr. zaawansowana

SEKCJA GIER STRATEGICZNYCH

Instruktor: Mateusz Olanin
Piątek – sala konferencyjna w Bibliotece
15:30-19:00

Nowy serwis MOK
Wersja testowa
W razie znalezienia błędu poinformuj nas pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.