O Sekcji

Cel zajęć: rozwijanie zdolności muzycznych młodzieży i osób dorosłych, poprawa emisji głosu członków chóru, wyrównanie barwy głosu, przygotowanie repertuaru na występy chóru. Zadania realizowane podczas zajęć: nauka technik oddechowych – „śpiew z przepony”, nauka wykorzystania narządów rezonansowych, poprawienie dykcji zespołu, rozwinięcie skali melodycznej, opanowanie wybranego repertuaru w układzie trzy i czterogłosowym. Tematyka zajęć: ćwiczenia emisyjne, nauka wybranych utworów muzycznych z podziałem na głosy, nauka poprawnej interpretacji i dynamiki utworów, utrwalenie materiału.


Prowadzący: Wojciech Witkowski

Plan zajęć sekcji

Instruktor: Wojciech Witkowski

Poniedziałek – sala konferencyjna
19:15 – 20:45

 

Zobacz plan wszystkich sekcji


Pozostałe Sekcje MOK