O Sekcji

Cel zajęć: rozwijanie zdolności muzycznych młodzieży i osób dorosłych, poprawa emisji głosu członków chóru, wyrównanie barwy głosu, przygotowanie repertuaru na występy chóru. Zadania realizowane podczas zajęć: nauka technik oddechowych – „śpiew z przepony”, nauka wykorzystania narządów rezonansowych, poprawienie dykcji zespołu, rozwinięcie skali melodycznej, opanowanie wybranego repertuaru w układzie trzy i czterogłosowym. Tematyka zajęć: ćwiczenia emisyjne, nauka wybranych utworów muzycznych z podziałem na głosy, nauka poprawnej interpretacji i dynamiki utworów, utrwalenie materiału.

Prowadząca: Paulina Staniec

Plan zajęć sekcji

Środa – sala konferencyjna
18:00-19:30 Zajęcia dla młodzieży i dorosłych

Zobacz plan wszystkich sekcji


Pozostałe Sekcje MOK