Dyrektor
Ewelina Izydorczyk - LewyDyrektor

DZIAŁ IMPREZ I EDUKACJI KULTURALNEJ

Teammember
Anna SiwczakInstruktor ds. organizacji imprez

Teammember
Alicja JankowskaKierownik; Gł. instruktor kulturalno-oświatowy

Teammember
Hubert WinnikInstruktor ds. plastyki

Teammember
Dominika HoffmanSpec. ds. reklamy i promocji

Teammember
Elżbieta WojtkowiakBileter

Teammember
Anna SiwekBileter

Teammember
Małgorzata CzubakBileter

Teammember
Zbigniew DymarczykKinooperator

Teammember
Józef LechowiczKinooperator

DZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY

teammember
Borys MorawiakKierownik techniczno-administracyjny

teammember
Rafał GojdkaGł. spec. ds. obsługi urządzeń nagłośnieniowych

teammember
Stanisław WęcłowskiTechnik akustyk

teammember
Kamil GawełSpec. ds. obsługi urządzeń oświetleniowych

teammember
Antoni KraśnickiGł. spec. ds. admin. gospodarczych

teammember
Małgorzata KownackaPracownik gospodarczy

teammember
Bogdan BilińskiRzemieślnik konserwator

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 

teammember
Katarzyna BułajewskaGłówny Księgowy

teammember
Aleksandra GawełKasjer

 

DZIAŁ KADR

 

Gł. spec. ds. kadr i płacGł. spec. ds. kadr i płac

 

BIBLIOTEKA

Teammember
Krystyna PawłowskaKierownik; St. kustosz

Teammember
Agnieszka CzekałaSt. kustosz do zadań biblioteki Powiatowej, animator kult.

Teammember
Honorata Korzeniecka-PostrzygaczSt. bibliotekarz

Teammember
Karolina NowakBibliotekarz; Spec. ds. marketingu

Teammember
Małgorzata BukowskaKustosz

Teammember
Katarzyna TerpiłowskaSt. bibliotekarz

Teammember
Halina WojciechowskaSt. bibliotekarz

Teammember
Renata DylaBibliotekarz

Teammember
Magdalena PukaBibliotekarz

Teammember
Alina Bondar-GinowiczBibliotekarz

Teammember
Bożena PędrakBibliotekarz

Teammember
Jadwiga DziamskaBibliotekarz

Teammember
Lidia BugajnaPracownik gospodarczy