Lp.

 

 Forma

 

Ilość zajęć w miesiącu

 Opłata za 1 m-c zajęć

1.

Taniec towarzyski

8

Gr. Pierwszy Krok

50 zł

8

Gr. zeszłoroczna

50 zł

12

Gr. turniejowa

60 zł

4

Gr. Senior Hobby

60 zł

2.

Studio Tańca Gold

8

Grupa V

50 zł

8

Grupa IV

50 zł

8

Grupa III turniejowa

60 zł

8

Grupa II turniejowa

60 zł

8

Grupa I turniejowa

60 zł

3.

Sekcja Plastyczna

4

Gr. I najmłodsza

50 zł

4

Gr. II średnia

50 zł

4

Gr. III starsza

50 zł

4

Gr. młodzieżowa

50 zł

4

Gr. dorosłych

50 zł

4.

Sekcja Fotograficzna

4

Młodzież i dorośli

40 zł

5.

Sekcja Teatralna

4

Gr. dziecięca

40 zł

4

Gr. młodzieżowa

40 zł

4

Gr. dorosłych

40 zł

6.

Sekcja Szachowa

4

Gr. początkująca

40 zł

4

Gr. zaawansowana

40 zł

7.

Chór Dziecięcy Piccolo

4

Gr. młodsza

40 zł

4

Gr. starsza

40 zł

8.

Artystyczne Formy Ruchu

8

Gr. młodsza

40 zł

8

Gr. średnia

40 zł

8

Gr. starsza

40 zł

9.

Międzyrzecki Chór Kameralny

4

Młodzież i dorośli

40 zł

10.

Sekcja Gier Strategicznych

4

 

30 zł


Zniżki:

- 20% w MOK honorowana jest „Międzyrzecka Karta Rodziny 3+”,

- 10 % Międzyrzecka Karta Seniora,

- 10% przy wpłacie za cały rok z góry (płatne do 30 września 2019 r.),

- 10% gdy do sekcji MOK uczęszcza rodzina (rodzeństwo, małżeństwo, dzieci i rodzice).

 

Zniżki nie sumują się!!!

Opłata za miesiąc bieżący należy wnosić do 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy:

GBS Międzyrzecz 50 8367 0000 0020 4701 2002 0001

Zgodnie z regulaminem  nieuregulowanie należności za okres dłuższy niż trzy miesiące powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć.