OPŁATA ZA MIESIĄC WRZESIEŃ TO 50% STAWKI MIESIĘCZNEJ, W KOLEJNYCH MIESIĄCACH

OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA MIESIĘCZNA OPŁATA JEST STAŁA I NIEZALEŻNA OD ILOŚCI ZAJĘĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĄCU.

 

 

Lp.

Forma

Grupa

Opłata za 1 m-c zajęć

1.

Sekcja Teatralna

Gr. dziecięca

40 zł

Gr. młodzieżowa

Gr. dorosłych

2.

Sekcja Szachowa

Gr. początkująca

40 zł

Gr. zaawansowana

3.

Chór Dziecięcy Piccolo

Gr. młodsza

40 zł

Gr. starsza

4.

Międzyrzecki Chór Kameralny

Młodzież i dorośli

40 zł

5.

Sekcja Gier Strategicznych

 -

30 zł

6.

Artystyczne Formy Ruchu

Gr. średnia

40zł

Gr. starsza

7.

Sekcja Fotograficzna

Gr. młodsza

40 zł

Gr. starsza

8.

Sekcja Plastyczna

Gr. I najmłodsza

50 zł

Gr. II średnia

Gr. III starsza

Gr. dorosłych

9.

Taniec Towarzyski

Gr. pierwszy krok

50 zł

Gr. zeszłoroczna

Gr. turniejowa

60 zł

Gr. senior hobby

10.

Studio Tańca Gold

Grupa V

50 zł

Grupa IV

Grupa III turniejowa

60 zł

Grupa II turniejowa

Grupa I turniejowa

11.

Taniec nowoczesny
z elementami hop-hopu

Grupa młodsza

50 zł

Grupa starsza

 

Zniżki:

20% zniżki z Międzyrzecką Kartą Rodziny 3+

10% zniżki z  Międzyrzecką Kartą Seniora

10% zniżki przy wpłacie za cały rok z góry (płatne do 30 września 2020r.)

10% zniżki gdy do sekcji MOK uczęszcza rodzina (rodzeństwo, małżeństwo, dzieci i rodzice)

 

ZNIŻKI NIE SUMUJĄ SIĘ 

 

Opłaty za miesiąc bieżący należy wnosić do 15 każdego miesiąca.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, nieuregulowanie należności za okres dłuższy niż trzy miesiące powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć. 

 

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy

SGB Lubuski Bank Spółdzielczy 50 8367 0000 0020 4701 2002 0001