O Sekcji

Sekcja plastyczna dla dzieci
Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone są w dwóch grupach. Istotą zajęć jest indywidualna praca dziecka, które pod okiem instruktora stara się samodzielnie rozwiązywać różnorodne problemy plastyczne. Dzieci doskonalą umiejętności manualne oraz wyobraźnię twórczą, rozwijają umiejętności kompozycji, oraz zainteresowania i zdolności plastyczne.

Prowadząca: Dorota Ruta - Zdanowicz


Sekcja plastyczna dla młodzieży
W programie zajęć malarstwo sztalugowe i rysunek studyjny, podstawy kompozycji, podane w kameralnej atmosferze.

Prowadzący: Hubert Winnik


Sekcja plastyczna dla dorosłych
W programie zajęć: zabawa ze światłem, w świecie kreski i plamy walorowej, różne „odcienie” waloru, malarstwo olejne i akrylowe, poszukiwanie i doświadczanie w technice olejnej, formowanie przestrzenne, dekoracje.

Prowadząca: Dorota Ruta - Zdanowicz

 

Plan zajęć sekcji

Instruktor: Dorota Ruta - Zdanowicz

Wtorek – pracownia plastyczna
14:15 – 16:15 Gr. dorosłych

Środa – pracownia plastyczna
16:00 – 17:00 Gr. I najmłodsza
17:00 – 18:30 Gr. II średnia

Czwartek – pracownia plastyczna
16:30 – 18:00 Gr. III starsza

Instruktor: Hubert Winnik
Czwartek – pracownia plastyczna
16:30 – 18:30 dla mlodzieży

Zobacz plan wszystkich sekcji


Pozostałe Sekcje MOK