O Sekcji

Sekcja plastyczna dla dzieci
Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone są w dwóch grupach. Istotą zajęć jest indywidualna praca dziecka, które pod okiem instruktora stara się samodzielnie rozwiązywać różnorodne problemy plastyczne. Dzieci doskonalą umiejętności manualne oraz wyobraźnię twórczą, rozwijają umiejętności kompozycji, oraz zainteresowania i zdolności plastyczne.

Prowadząca: Dorota Ruta - Zdanowicz

Sekcja plastyczna dla młodzieży

W programie zajęć malarstwo sztalugowe i rysunek studyjny, podstawy kompozycji, podane w kameralnej atmosferze.

Prowadzący: Hubert Winnik

Sekcja plastyczna dla dorosłych

W programie zajęć: zabawa ze światłem, w świecie kreski i plamy walorowej, różne „odcienie” waloru, malarstwo olejne i akrylowe, poszukiwanie i doświadczanie w technice olejnej, formowanie przestrzenne, dekoracje.

Prowadząca: Dorota Ruta - Zdanowicz

 

Plan zajęć sekcji

DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA
Instruktor: Dorota-Ruta Zdanowicz
pracownia plastyczna
Środa 16:30-18:00 I grupa
Czwartek 16:30-18:00 II grupa

SEKCJA PLASTYCZNA DLA DOROSŁYCH
Instruktor: Dorota-Ruta Zdanowicz
Wtorek – pracownia plastyczna
14:30-16:30

SEKCJA PLASTYCZNA DLA MŁODZIEŻY
Instruktor: Hubert Winnik
Czwartek – pracownia plastyczna
16:30-18:30

Zobacz plan wszystkich sekcji


Pozostałe Sekcje MOK